Nyheter
Flåklypa Grand Prix
JVK styret
InformasjonVeteranvognføreren er et medlemsblad for veteranvognklubbene:

- Lillehammer Veteranvogn klubb
- Toten Gammelbil klubb
- Jotunheimen Veterankjøretøy klubb
- Hallingdal Veteranvogn klubb
- Valdres Veteranvogners Venner
- Trøndelag Veteranvognklubb

Redaktør: Jan Vidar Lie Pedersen,
Martin Seipsveg 9
2609 Lillehammer
E-post: jan.vidar.lie.pedersen@nrk.no
eller: jan.vidar.lie.pedersen@c2i.net

OBS!
"Veteranvognføreren" har ein månads trykkingstid-med siste frist for stoff og annonser til neste nummer den andre tysdagen i kvar månad.Kontakt klubb: Formann Jan Randen –tlf. 99 75 64 92 - e-post: jan.randen@online.no
Kontakt heimeside: Bjørn Dalen, e-post: bjorn.dalen@fjellnett.no - tlf. 97 56 02 13